Mr. Maya Prakash Bhatta
( President)
Mr. Keshab Kumar Shrestha
( Vice President)
Mr. Padam Bikram Singh
( General Secretary)
Mr. Shiva Hari Pandey
( Secretary)
Mr. Dhananjay Jaishi
( Treasurer)
Ms. Munal Malla
( Executive Member)
Mr. Padam Bahadur Chand
( Executive Member)
Mr. Puskar Bhatta
( Executive Member)
Mr. Dilli Prasad Jaishi
( Executive Member)
Ms. Sabita Ayer
( Executive Member)
Mr. Ramesh Bhattarai
( Executive Member)